Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat
Tartalmi elemek

Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja

ugrás az oldal tetejére
Vezető: Rauscher Alice Dóra nővér házfőnök
Cím: 6800, Hódmezővásárhely, Andrássy út 13.
Tel.: +36 (62) 239-170
ugrás az oldal tetejére

Belvárosi Katolikus (Szentháromság) Plébánia

ugrás az oldal tetejére

Belvárosi Katolikus (Szentháromság) Plébánia

Vezető: Németh László plébános
Cím: 6800, Hódmezővásárhely, Andrássy út 11.
Tel.: +36 (62) 241-701
  +36 (20) 775-2578

A kálvinista többségű Hódmezővásárhelyen a 18. századig alapvetően elenyésző volt a katolikus felekezetű lakosok száma. A helyiek bár a török hódoltság utáni évtizedekben több vályogtemplomot is emeltek, az évek során valamennyi építmény elpusztult. A Belvárosi Katolikus templom téglaépülete csak 1752-1758 között épülhetett fel barokk stílusban, majd 1860-ban a katolikus felekezetű lakosok újabb betelepülése után Ybl Miklós tervei alapján két oldalhajóval is kibővült.

ugrás az oldal tetejére

Csúcsi Református Egyházközség

ugrás az oldal tetejére
Vezető: Börzsönyi Istvánné Kádár Katalin lelkész
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 85.
Tel.: +36 (62) 244-057
  +36 (30) 221-0910

A Református Egyház az egykori kocsigyártó műhely megvásárlása után 1949-ben alakította át imaházzá a Jókai utcai épületet. A gyülekezet azért is kiemelt fontosságú a város életében, mert tagjai a tomboló kommunizmus közepette, az egyházat ért támadások ellenére, a teljes reménytelenségben szervezték meg Vásárhely azóta is töretlen református hitéletét, amely napjainkban is meghatározó szereppel bír a városban.

ugrás az oldal tetejére

Evangélikus Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Evangélikus Egyházközség

Vezető: Nagy Ervin lelkész
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Márton u. 1.
Tel.: +36 (62) 222-226
  +36 (20) 824-7289
Email: ervin.nagy@lutheran.hu

A hódmezővásárhelyi evangélikus templom építését nagyarányú gyűjtés előzte meg, végül a város, a vármegye és Klauzál Gábor (1804-1866) reformkori politikus adományaiból készült épületet 1843-ban vehették használatba a vásárhelyi hívek.

ugrás az oldal tetejére

Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet

ugrás az oldal tetejére
Vezető: Balogh Barnabás lelkész
Cím: 6800, Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 2.
Tel.: +36 (62) 240-243
  +36 (20) 886-0805 (Balogh Barnabás)
  +36 (20) 886-0053 (Dr. Szili Mihály helyi felelős)
ugrás az oldal tetejére

Hódmezővásárhelyi Hetednapi Adventista Gyülekezet

ugrás az oldal tetejére
Vezető: Bicskei Róbert lelkész
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 31.
Tel.: +36 (62) 242-096
  +36 (30) 664-30-47
ugrás az oldal tetejére

Izraelita Hitközség

ugrás az oldal tetejére

Zsinagóga

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.
Tel: +36 (62) 245-702
  +36 (30) 584-5014
  +36 (30) 239-4701 (Erdős László)
Email: holocaust.museum@emlekpont.hu
Nyitvatartás: vasárnaptól péntekig 09.00-13.00, Szombaton és vallási ünnepeken zárva!
Belépő: Belépő nincs!

Az izraelita hívők számára az 1834-ben lakóházból átalakított épülete szolgált imaházként. 1852-1857. között Busch Miklós új templomot építetett, majd a szegedi Müller Miksa tervei alapján 1906. és 1908. között alakították mai formájára a zsinagógát. A mór stíluselemeket is felhasználó eklektikus, impozáns térhatású imaház jellegzetes szecessziós díszítése a 2004-es felújítás után is különösen szép látványt nyújt.

A Dél-alföld egyik legszebb, felújított Zsinagógájához tartozó telken áll a volt izraelita népiskola épülete, amelyben Magyarország első vidéki állandó Holokauszt kiállítása található. A Shoa túlélői maguk mondják el azt, „amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt”.

ugrás az oldal tetejére

Ótemplomi Református Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Református Ótemplom

Vezető: Bán Csaba lelkész
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.
Tel.: +36 (62) 241-817
  +36 (30) 688-8197
Email: hodmezovasarhely-otemplom##kukac##reformatus.hu
Web: www.vasarhelyiotemplom.hu

A Református Ótemplom tornyát 1713-ban építették, így a város legrégebbi téglaépítménye, a barokk stílusú templomhajó igazodva a torony építészeti megoldásához 1721. és 1723. között készült el, kivitelezését Helbing János budai építőmester végezte. Bár a templom bútorzata és kegytárgyai a korábbi időkben elkerültek Vásárhelyről, a 2012-es felújítás során lehetővé vált összegyűjtésük és eredeti állapotuknak megfelelő visszaállításuk. Így a 18. századi kazettás, festett, fatáblás homlokzatú és mennyezetű karzat, a szószékkorona, a papok padja, valamint 113 év után több kegytárgy is ismét Hódmezővásárhelyen várja a híveket és a látogatókat.

Az elmúlt időszakban teljes felújításon átesett templomban érdemes megtekinteni az orgonát, a restaurált mennyezet-, és karzattáblákat, az üvegablakokat, valamint a toronyban lévő óraszerkezetet, ahonnan a városra letekintve csodálatos panoráma tárul a látogató elé.

Nyitvatartás: április 1. és október 31. között: keddtől - péntekig 09.00-17.00; szombaton: 09.00-14.00 (esküvőktől függően!); vasárnap a 09.30 órás és 11.00 órás istentiszteletet követően 16.00 óráig; november 1. és március 31. között keddtől - péntekig 10.00-13.00; óráig.
Belépő: felnőtteknek 300 Ft; diák, nyugdíjas: 200 Ft. Torony: +200 Ft/fő. Csoportoknak idegenvezetés kérhető!
ugrás az oldal tetejére

Susáni Református Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Susáni Református Templom

Vezető: Nagy Zoltán Imre lelkész
Cím: 6800, Hódmezővásárhely, Tornyai u. 13.
Tel.: +36 (62) 244-114
  +36 (30) 678-2539

 

A Susáni Református templom és lelkészlak terveit Borsos József készítette, az építéssel Katona Gyula és Strucskó József építőmestereket bízták meg 1910-ben. Az épület vasbeton bolthajtással, jellegzetes préstégla díszítéssel készült, a templomkertben látható a második világháború susáni áldozatainak emléktáblája.

ugrás az oldal tetejére

Szent István Király Plébánia

ugrás az oldal tetejére

Szent István Király plébánia

Vezető: Németh László esperes plébános atya
Kisegítők: Bálint Vilmos ny. plébános
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 4.
Tel.: +36 (62) 241-491
  -

A Szenti István Római Katolikus templomot Fábián Gáspár ókeresztény bazilika stílusban tervezte, építését 1935 novemberében kezdték, az első szentmisét 1937-ben celebrálhatta a jezsuita tartományfőnök. A templom szépségét jellemzi az egyszerű vonalvezetés mellett a szentély előtti széles boltíven található Korbuly Ferenc freskó, amely a magyar és lengyel szentek népes csoportját ábrázolja.

ugrás az oldal tetejére

Szerb Ortodox Templom

ugrás az oldal tetejére

Szerb Ortodox Templom

Vezető: Svetomir Miličić
Gondnok: Ottlokán Zita
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.
Tel.: +36 (30) 611-8090
  +36 (62) 245-547
  +36 (20) 543-0788
Nyitvatartás: márciustól májusig pénteken 15.00-17.00, szombaton 10.00-12.00; májustól csütörtökön, pénteken és szombaton 15.00-18.00. Csoportoknak nyitva tartási időn kívül is bejelentkezés alapján!

A 17. századi görög-török háborúk elől menekülő és a városban letelepedő görög családok II. József türelmi rendelete alapján emelhettek torony és harang nélküli templomot 1783-ban, amelynek tornya csak 1806-ban készülhetett el. A késő barokk, copf stílusú templom megrongálódott tornyát 1889-ben özvegy Szilárdy Jánosné Lotta Mária adományából átépítették, ekkor nyerte el mai formáját, és a bádoglemezből készült sisak is ez időben került a toronyra. Az épület 1951. óta védett műemlék, a kupolájában található, 1848-ból származó időkapszula minden korábbi felújításról - így a 2012. éviről is - egy-egy emlékokmányt rejt.

A 2014. februárban átadott felújított ikonosztáz az ortodox keresztény templomok belső terének központi, egyben leglátványosabb eleme. A hódmezővásárhelyi Szerb Ortodox Templom aranyozott, faragott ikonjai jelentős részben a Balkánról származnak, a bizánci tradíciók mellett barokk stílus és olasz hatás is érződik rajtuk. A templomban lévő Mária-trón, a Püspök-trón, a különösen gazdagon díszített Királykapu, a tölgyfából készült padok a magyar copfstílusú bútorművesség jeles alkotása.

ugrás az oldal tetejére

Tabáni Református Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Tabáni Református Egyházközség

Vezető: Demeter János lelkész
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 78.
Tel.: +36 (62) 230-020
  +36 (70) 330-7303
Email:  janidemeter##kukac##invitel.hu

A Tabáni Református templom1903-1904-ben épült fel Borsos József tervei alapján, Kovács József és Hézső István helybeli vállalkozók kivitelezésében. Az épület a hódmezővásárhelyi téglaépítészet egyik legjellegzetesebb megjelenési formáját tükrözi, a kertjében található Szőnyi Benjámin mellszobor Szőnyi Endre alkotása.

ugrás az oldal tetejére

Unitárius Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Unitárius Egyházközség

Vezető: Szabó Csengele lelkész nő
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 16/A.
Tel.: +36 (62) 241-781
Email: hunit##kukac##eternet.hu

Az Erdélyből származó unitáriusoknak már 1567-ben voltak hitvallói Hódmezővásárhelyen, de csak 1877-ben alakult meg a helyi unitárius egyház. A régi imaház helyett 1910-ben épült fel a kisméretű eklektikus templom a Völgy utcai telken, Kruzslicz Károly építész tervei alapján.

ugrás az oldal tetejére

Újtemplomi Református Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Református újtemplom

Vezető: Major István Zoltánné lelkész
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 5.
Tel.: +36 (62) 222-602
Email:  cedrus62##kukac##gmail.com

II. József türelmi rendeletének kibocsátása után vált lehetővé a város második református eklézsiájának megépítése. Az alapkövet 1792-ben Szőnyi Benjámin tette le, akinek emlékversét a torony gombjában helyezték el. A Fischer Boldizsár tervei alapján készült templomban az első istentiszteletet 1796-ban tartották, a felszentelésre 1799-ben került sor.

ugrás az oldal tetejére

Újvárosi Református Egyházközség

ugrás az oldal tetejére

Újvárosi Református Egyházközség

Vezető: Kocsis Tamás lelkész
Cím: 6800, Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 28.
Tel.: +36 (62) 246-341
  +36 (30) 855-1215
Email: hodmezovasarhely-ujvaros##kukac##reformatus.hu

Újváros református temploma adományokból épült 1898-ban, Sándy Gyula tervei alapján, kivitelezői Koncz Pál és Szabó Mihály építőmesterek voltak. A templomkertben helyezték el Újváros lelkészének, Györffy Józsefnek (1869-1929) a portréját.

ugrás az oldal tetejére

Területi egyházmegyék, egyházkerületek

ugrás az oldal tetejére

Tiszántúli Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal)
4026 Debrecen, Pf. 65.
Tel: 52/ 412-459
Vezető: Dr. Fekete Károly püspök

Csongrádi Református Egyházmegye (Esperesi Hivatal)
6600 Szentes, Jókai u. 71.
Tel: 63/ 322-068
Vezető: Juhász András esperes

Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye (Püspöki Hivatal)
6701 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Tel: 62/ 420-932
Vezető: Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök

Szentesi Esperesi Kerület
6600 Szentes, Erzsébet tér 2.
Tel: 63/ 400-259, (Csongrád: 63/475-027)
Vezető: Salamon László esperes

Déli Evangélikus Egyházkerület (Püspöki Hivatal)
1088 Budapest, Puskin u. 12.
Tel: 1/ 338-23-02; 20/ 824-43-33
Vezető: Gáncs Péter püspök

Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye
5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
Tel: 68/ 412-402
Vezető: Kondor Péter esperes

MAZSIHISZ
Budapest, Síp utca 12. Pf.:333 1075
Vezető: Heisler András elnök

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Püspöki Hivatal
2000 Szentendre, Pátriárka u. 5.
Tel. 26/ 314-457
Vezető: Pantelic Lukijan püspök

Szegedi Szerb Ortodox Egyházközség
6720 Szeged, Somogyi u. 3.
Tel: 62/ 426-091
Vezető: Pavle Kaplan esperes

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Következő

Eseménynaptár

Közelgő események

Városi mobilapp

Városi mobilapp